ASCO 2016 Metastatik Meme Kanseri Endokrin (Hormon) Tedavisi Kılavuzu

article

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ASCO Hormon Pozitif Metastatik Meme Kanseri Hastaları İçin 23 Mayıs 2016’da Yeni Bir Kılavuz yayınladı.

Kaliforniya San Fransisko Üniversitesi’nden ve çalışmanın yazarlarından Dr. Hope Rugo’ya göre son 20 yılda yeni ilaç ve ajanların gelişimiyle hormon tedavi seçenekleri arttı ve bu da kılavuzları önemli hale getirdi.  ‘’Hormonal ajanların sıralaması, hormon tedavisi mi yoksa kemoterapi mi ilk basamak tedavide kullanılmalı? Hormon tedavileri hedef ajanlarla veya birbiri ile kombine mi uygulanmalı? Menopoz öncesi kadınlar ve over baskılamasının zamanlaması’’ gibi pek çok soru da bunun beraberinde geldi.

Bu ve benzeri soruları cevaplamak için ASCO uzmanlarından oluşan panel 2008-2015 arası konu ile ilgili çalışmaları inceleyerek aşağıdaki anahtar önerileri içeren bir kılavuz oluşturdu.

a.Hormon tedavisi, tümörleri herhangi bir seviyede östrojen ve/veya progesteron pozitif kişilerde uygulanmalıdır.

b. Tedavi, verilen adjuvan tedavi tipi, hastalıksız dönem, ve hastalığın tekrarı (nüksü) sırasındaki yaygınlık göz önüne alınarak planlanmalıdır.

c. Nüks/tekrar, alınan en son tedaviden 12 aydan fazla süre geçtikten sonra yaşanmışsa, önceden kullanılan spesifik hormon ilacı (ajanı) tekrar uygulanabilir.

c. Bu grupta hormon tedavisi ilk tedavi olarak uygulanmalıdır, buna istisna durumlar: hayatı tehdit eden hastalık varlığı veya hormon tedavisine direnç geliştirmiş durumlardır.

d. Kombinasyon Endokrin (hormon) tedavisi ve kemoterapinin birlikte uygulanması önerilmez.

1.İlk basamak tedavi

  • Menopoza girmiş kadınlarda aromataz inhibitörü ilaç gurubu önerilmelidir.
  • Daha önce hormon tedavisi almamış hastalarda, kombinasyon hormon tedavisi ve steroid bazlı olmayan Aromataz İnhibitörü (anastrozole (Arimidex) ve letrozol (Femara) gibi) ve fulvestran 500mg (faslodeks) doz yükleme takvimi ile önerilebilir.
  • Meopoza girmemiş kadınlarda, over baskılaması veya ablasyon ve hormon tedavisi önerilmelidir, elimizdeki ajanlar sadece menopoza girmiş grupta incelenmiştir.

2. Basamak Tedavi

  • Organ işlevsizliği ve hastalığın hızlı ilerlemesi yoksa sıradaki tedavi hormon tedavisi olmalıdır.
  • Fulvestran verilirse 500mg ve doz yüklemesi ile kullanılmalıdır.

Hedef tedaviler

  • Menopoza girmiş kişilerde steroid bazlı olmayan Aromataz İnhibitörü (anastrozole (Arimidex) ve letrozol (Femara) gibi) ve palbosislib (ibrans) önerilebilir.
  • Menopoza girmiş ve steroid bazlı olmayan Aromataz İnhibitörü (anastrozole (Arimidex) ve letrozol (Femara) gibi) kullanırken hastalığı ilerlemiş/progrese etmiş kişilerde,  eksemestan (aromisin) ve everolismus (afinitor), fulvestrandan önce veya sonra uygulanabilir
  • Kemoterapi veya kemoterapisiz, Aromataz İnhibitörü kullanırken hastalık progrese eden kişilerde fulvestran+palbosislib önerilebilir
  • Hormon pozitif ve HER2 Pozitif, kemoterapiye aday olmayan kişilerde, ilk basamak Aromataz İnhibitörü tedaviye HER2 hedef ajanları eklenmesi önerilir.
  • Genomik veya ekpresyon profillemesi metastatik hormon pozitif meme kanseri hastalarında önerilmez.

 

Kaynak: J Clin Oncol. Mayıs 23, 2016. Makale

http://www.medscape.com/viewarticle/864032

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article