ASCO 2016 Hormon Pozitif Metastatik Meme Kanseri Çalışmaları Özeti

article

Seattle Kanser Bakım Birliği (Seattle Cancer Care Alliance) Meme Onkoloji Merkezi Direktörü ve Washington Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Julie R. Gralow, 17 Haziran’da yapılan internet yayınında (webinar)  ASCO 2016 konferansı meme kanseri gelişmelerini özetledi.

Yayından notlar:
Hormon Pozitif (+) Metastatik Meme Kanseri: ER+ ve HER2- Menopoza girmiş ER+ ve HER2- metastatik meme kanseri hastaları için CDKs 4/6 siklin bağımlı kinaz inhibitörü denilen yeni bir ilaç grubu etkili oluyor. Çalışmada bu ilaç daha önce  hormon tedavisi görmemiş hastalarda kullanılmış. Yüz güldürücü sonuçlarla Faz 2 çalışmasını geçip FDA’dan (Amerikan İlaç ve Gıda Birliği) hızlandırılmış ilaç onayı alan Palbociblib (ibrans) isimli CDK4/6 inhibitörü ilacın Faz 3 çalışması da tamamlandı.

Randomize, çok merkezli 666 hastanın katıldığı Faz 3 çalışmada (PALOMA 2), menopoza girmiş ER+ HER2- metastatik meme kanseri hastaları 2 kola ayrılıp bir gruba AI inhibitörü Femara isimli ilaç ve plasebo, diğer gruba Femara (2.5mg) ve Palbociblib (125mg oral tablet 3 hafta boyunca günde bir kez, 1 hafta ara kür şeklinde devam eden) verilmiş. Femara ve Palbociblib kullanan grupta hastalıksız sağ kalım 10-11 ay daha uzun.  
Çalışma sırasında kan testleri ile hastalarda toksisiteye de bakılmış. Femara ve Palbociblib birlikte kullanılan grupta daha dazla ‘’nötropeni’’ görülmüş. Dr. Gralow’a göre bu bazı hastalarda doz ayarlamasını gerektirecek. Dr. Gralow ilacın yan etkileri dışında finansal yüküne de değindi.
Faz 3 PALOMA 3 çalışmasında ise, daha önce hormon tedavisi almasına rağmen hastalığı ilerleyen menopoza girmiş  ER+ HER2- metastatik meme kanseri hastalarında Palbociblib ve Fulvestran ilacının kullanımı Fulvestran ve placebo kullanımı ile karşılaştırılmış. Bu çalışmanın olumlu sonuçları sonrası FDA Şubat 2016’da onay vermiş.
CDKs 4/6 İnhibötörleri grubundan bir diğer ilaç MONARCH 1 Faz 2 çalışması biten ve Şubat 2015’te FDA erken ilaç onayı almış: Abemaciblib. Bu ilaç kemoterapi veya hormon tedavisi sonrası hastalığı ilerlemiş menopozda ER+/HER2- metastatik meme kanseri 132 hasta ile yapılan bir çalışmada ‘’cevap süresi, hastalıksız sağ kalım, genel sağ kalım, güvenlik ve klinik faydalar’’ dikkate alınarak incelenmiş.
Tek kollu bu çalışmada hastalara sadece 200mg 12 saatte bir abemaciclib verilmiş, hastalıksız ortalama sağ kalım 6 ay ve  %22.7 stabil hastalık görülmüş. Dr. Gralow genelde ilacın iyi tolere edildiğini ve en çok diyare, yorgunluk, iştah kaybı, kreatinin artışı gibi geçici yan etkiler yaşandığını söylüyor.
Faz 3 iki çalışma hasta alımına devam ediyor, MONARCH2 çalışmasında Abemaciblib ve Fulvestran kullanımı ve MONARCH 3 çalışmasında Abemaciblib ve non steroid aromataz inhibitörü kullanımına bakılacak. 

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article