Uzmanlar klinik çalışma çağrısı yapıyor

article

Uzmanlar klinik çalışma çağrısı yapıyor: Bazı ileri evre meme kanseri hastaları daha iyi tedavilerle daha uzun yaşayabilir

Hastalığı ilerlemeden uzun yıllar yaşayabilecek bir grup az sayıda ileri evre meme kanseri hastasının tedavisini belirlemenin en iyi yolunu bulmak için tüm dünyadan uzmanlar klinik çalışma başlatılması çağrısı yaptı.

Metastatik meme kanserinde tam şifa yok [1], ancak birkaç ufak metastazı olan (vücudun diğer bölümlerine dağılmış kanser hücreleri kümesi) sistemik kemoterapi ve hormon tedavisi gibi tedavilere cevap veren hastalar var. Yeni kılavuzda uzmanlar bu hastaların tam remisyona ulaşabileceği ve uygun tedavilerle uzun yıllar yaşayacağı konusunda hem fikir. 

Prof. Dr. Fatima Cardoso bu özel duruma yönelik prospektif klinik çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Bu hastalar, hem metastaz hem de birincil tümöre yönelik, faklı ve çeşitli yaklaşımların kullanılmasından maksimum yarar sağlayacak. Bu hastaları ve onlar için uygun tedavileri seçmenin yolu klinik çalışmalarla belirlenmeli” diyor Dr. Cardoso.

Yeni konsensüs kılavuzunda uzmanlar ileri evre meme kanserli pek çok hastada sağ kalımın arttığını ve bu hastalarla ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

• hastalığın durumuna göre tedavi stratejilerini değiştirip adapte etmek;

• sistematik olarak yan etkileri gözlemlemek ve hafifletmek ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışmak;

• tedavileri hastaların yaşam planları ve önceliklerine göre ayarlamak;

• tedavi planlamasına hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarını, çalışma durumları ve sosyal gereksinimlerini hesaba katmak.

İletişim yolları ve yöntemlerinin sürekli değiştiği günümüzde kılavuzlar tedavinin geliştirilmesinde, özellikle uzak ve ücra gelişmekte olan ülkelerde yaşayan kişiler için, teknolojik imkanları kullanmanın önemine de dikkat çekiyor.

“Onkolojik telemedisin coğrafi engeller göze alındığında bağlantı problemleri çözülebilirse iyi bir seçenek,” diyor Dr. Cardoso.

Yeni ve son teknoloji tedavi ve ilaçların maliyeti artmaya devaö ederken uzmanlar alım gücü problemlerine ve tedavilerin etkisinin objektif yollarla ölçülmesi gerekliliğine dikkat çekiyor.

 “CJ” (Dian) Corneliussen-James, METAvivor derneği kurucu ve başkanı: “Bu kılavuzlar çok kritik, özellikle onkoloji merkezleri olmayan bölgelerde yaşayan hastaları için doktorlara dünyada önde gelen onkologların ne tavsiye ettiğini ve bakımın nasıl optimize edilmesi gerektiğini gösteriyor,” diyor.

[1]İleri evre meme kanseri tümörün ilk ortaya çıktığı bölgeden başka bölgelere yayılım yapmasıdır, örneğin aynı memedeki cilt, göğüs duvar, lenf nodları  (lokal ileri meme kanseri) veya vücudun diğer bölgeleri (metastatik kanser). İleri evre meme kanseri kaç erken ve kadın olduğu konusunda kesin rakamlar mevcut değil. Ancak dünyada 1.6 milyondan fazla yıllık yeni meme kanseri vakası ve  new cases 0.5 milyon ölüm yaşanıyor. Bunların yaklaşık %20si lokal veya uzak metastaz aşamasında tanı alıyor, gelişmekte olan ülkelerde bu rakamın %60lara vardığını görüyoruz. En iyi tedaviyle bile erken evre kanserlerin 3 te 1i metastaz olabiliyor.

Kaynak: http://www.abc-lisbon.org/pagine-interne/press-release-advanced-breast-cancer.html

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article