Everolismus İlacı Kullanan ve Ağız Yarası Problemi Yaşayan Kişiler İçin Etkili Steroid Bazlı Gargara

Aşağıda özetini okuyacağınız araştırma Everolismus/Eksemastan (piyasa ismiyle Afinitor/Aromisin) kombinasyonu ilaç kullanan hormon pozitif ileri evre meme kanseri hastaları için önemli. Bu ilaç kombinasyonun bazı kişilerde yol açtığı tedaviye sekte vurabilen ağız yaralarının etkisi ilaç alırken günlük steroid bazlı gargara kullanılmasıyla ciddi ölçüde azaltılabilecek. Yeni yapılan klinil çalışmalar bu kullanımın standart tedavide yaygınlaşmasını destekliyor.

Streoid bazlı ağız gargaralarının günlük kullanımı ileri evre meme kanseri tedavisi için mTOR inhibitorü Afinitor ile birlikte Aromasin kullanan kişilerde, ağız yaraları görülme sıklığı ve şiddetini azaltıyor. ASCO 2016 yıllık toplantısında sunulan çalışma sonuçları, steroid bazlı gargara kullanımın bu hastalarda artık standart uygulamaya girebileceğini gösteriyor.

SWISH adı verilen çalışmada 8 ay boyunca günde 4 kez steroid gargara kullanan kişilerde 2. derece (grad) veya daha şiddetli ağız yaraları (stomatis) görülme oranı % 2.4, her hangi derecede ağız yarası görülme oranı  %21.2 olmuştur. Bu rakamlar gargara kullanılmayan BOLERO-2 çalışmasındaki %33-67 ağız yarası görülme sıklığından çok daha düşüktür.

Çalışma sorumlusu San Fransisko Üniversitesi Meme Kanseri Kliniği Başkanı Dr. Hope S. Rugo “Afinitor kaynaklı diğer toksitiselere nadir rastlandığını ve ağız yarası kadar hastanın hayat kalitesini etkilemediğini” söylüyor. “Ağız yaraları en zorlayıcı yan etki ve bunların çoğu ilk 8 hafta içerisinde oluşuyor” diye ekliyor.

Bu sonuçlar ışığında, araştırmacılar alkol içermeyen steroid bazlı ağız gargarasının koruyucu olarak ağız yaralarını engellemek veya şiddetini azaltmak konusunda etkili olup olmadığını incelediler.

Çok merkezli, tek kollu, Faz 2 SWISH koruyucu klinik çalışmada menopoza girmiş HR+, HER2- ileri evre meme kanseri hastası 86 kadın, günlük EVE/EXE (Afinitor/Aromasin) kombinasyonu aldı. Katılımcılar günde 4 kez 10mL alkolsüz deksametazon oral solüsyonu, 2 dakika ağızlarını çalkalayıp sonra tükürmek suretiyle ağız gargarası olarak kullandı.  Bu kişilere gargara yaptıktan sonraki 1 saat ağızdan birşey almamaları (yememeleri) söylendi.  

Araştırma sonuçları alkolsüz deksametazon oral solüsyon gargaranın ağız yarası oluşmasını 10 kat azalttığını gösterdi.  

Araştırmacı Laura Guerra’ya göre: “BOLERO-2 çalışmasında bu ilaç kombinasyonu kullananlarda oluşan ağız yaraları ağrılı ve daha derin oluyorlar, hastanın yeme içmesini başka ilaçları alabilmesini ve yutmasını engelleyebiliyor.  Bu gargaranın kullanımından önce pek çok hasta bu etkiler nedeniyle tedaviyi yarıda bırakmakla karşı karşıya kalmıştı. Eğer bu etkiyi minimize edersek, hastalar tedaviye uyum sağlayayıp bitirebilecek ve daha iyi sonuçlar elde edeceğiz.  Streoid gargarayı, henüz ağız yarası yok iken koruyucu amaçla kullanarak, ağız yarası oluşma riski ve şiddetini azaltabilir ve hastaları çok zorlayan bu yan etkiye karşı önlem alabilirsiniz’’. Dr Rugo’da “Gargarayı kullanıp yarar gördüğünüzde kullanımı bırakabilir ve gerekirse tekrar başlayabilirsiniz’’ diye ekliyor. ‘’Fayda gören pek çok hastanın kullanım sıklığını azalarak devam ettiğini (örnek günde 4 yerine 3 kez vb) ve deksamethazon gargaraların yan etki (doz toksitiseni) azaltmada ucuz bir seçenek olduğunu ve artık doktorlar tarafından pratikte uygulaması zamanının geldiğini de ekliyor.  

Kaynak:

http://www.curetoday.com/articles/steroid-mouthwash-may-reduce-rate-and-severity-of-stomatitis-in-some-patients-with-breast-cancer?p=2#sthash.UG7X6JuP.dpuf

 

 

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article