Metastatik Meme Kanserinde Global Durum: 2005-2015 On Yıllık Rapor

article

Metastatik Meme Kanserli Kadınlar Hastalıklarını Gizliyor

Pfizer tarafından European School of Oncology (ESO) işbirliğinde hazırlanan "Metastatik Meme Kanserinde (mMK) Global Durum: 2005-2015 On Yıllık Rapor" dünyanın dört bir yanındaki 34 ülkede meme kanseri durumunun genel kamuoyu, hasta dernekleri, Meme Kanseri Merkezleri, onkologlar ve hemşireler tarafından nasıl algılandığını inceleyen başlıca üç ankete dayanarak hazırlandı. Raporda metastatik meme kanseriyle (mMK) ilgili yanlış bilinenlerin yanı sıra, hastaların hissettiği yalnızlık ve çaresizliğin derecesi de ortaya konuldu.

 

Tam anlamıyla tedavi edilemeyen meme kanserinin yol açtığı sosyal sorunların vurgulandığı rapora göre, 5 Avrupa ülkesi genelinde insanların yüzde 22 ila 42'si (Fransa yüzde 22, İngiltere yüzde 24, Almanya yüzde 27, Polonya yüzde 33, Türkiye yüzde 42) metastatik meme kanseri hastalarının, hastalığı yalnızca hekimleriyle konuşmaları gerektiğini düşünüyor. Bu sosyal damgalanma çoğu zaman hastalık hakkındaki yanlış anlamalardan kaynaklanıyor.

Ankete katılanların yüzde 24 ila 59'u metastatik meme kanseri hastalarının koruyucu önlemleri dikkate almadıklarına ve hastalıklarından bir şekilde sorumlu olduklarına inanıyor. Ankete katılan Avrupa ülkelerinin çoğunda katılımcıların en az yarısı (Fransa yüzde 45, İngiltere yüzde 60, Almanya yüzde 59, Polonya yüzde 68, Türkiye yüzde 69) erken teşhis ve tedavinin hastalığın ilerlemesini önleyebildiğine ve yüzde 48 ila 76'sı (Fransa yüzde 48, İngiltere yüzde 52, Almanya yüzde 55, Polonya yüzde 61, Türkiye yüzde 76) metastatik meme kanserinin tamamen tedavi edilebileceğine inanıyor.

“İleri evre meme kanseri” ve “metastatik meme kanseri” terimleri pek bilinmiyor

 

Kamuoyunun meme kanseriyle ilgili bilgisi çoğu zaman erken evre meme kanserli hastaların hayatta kalma öykülerine dayanıyor ve bu hikayeler meme kanserinin çoğu insanın bildiği bir hastalık olmasını sağlıyor. Rapor "ileri evre meme kanseri" veya "metastatik meme kanseri" teriminin daha az bilindiğini gösteriyor.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Gümüş, raporun sonuçlarını değerlendirirken, "Türkiye'de meme kanserli kadınlar hastalıklarını bir süre gizleyebiliyorlar. Bunun en büyük nedeni hastalık korkusu ve kanseri kendisine yakıştıramama" ifadelerini kullandı.

 

Prof. Dr. Mahmut Gümüş, metastazın kelime olarak bilindiğini ancak ileri evre kanser ve erken evre kanser arasındaki farkların çok fazla bilinmediğini belirtip şunları söyledi: “İleri evre ya da metastatik meme kanserini, hastalığın bulunduğu organdan çıkıp başka bir organa gitmiş olması olarak tanımlıyoruz. Henüz halkımızın bu konudaki bilinç düzeyi çok yüksek değil. Genelde algılarında sadece tek tip bir hastalık var ‘meme kanseri’’.


Metastatik meme kanseri hastalarının kaliteli hayat sürmesi çok önemli

 

Global Durum Raporu, metastatik meme kanseriyle yaşayan kadınların bakım ve destek ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

 

Metastatik meme kanseri hastaları hayatlarının geri kalanında tedavi almaya devam ediyor ve çoğu zaman hastalar ve hekimler tarafından en büyük motivasyon kaynağı yaşam kalitesi olarak tanımlanıyor. Yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 79'u, metastatik meme kanseri hastalarında yaşam kalitesi ve psikolojik desteği, medikal tedavi ihtiyaçlarından daha önemli görüyor.

 

İleri evre meme kanserinde özellikle son yıllarda geliştirilen tedavilerle eskisine göre daha uzun süreli bir yaşam süresi sağlandığını belirten Prof. Dr. Gümüş, şu bilgileri verdi: 

"Bu da yaşam kalitesi açısından hastalara birtakım önerilerde bulunup yaşamlarını daha da kaliteli hale getirmeyi gerekli kılıyor. Öncelikle tedavi süreçleri ve sonuçları konusunda onları bilgilendirmek gerekir ki umutları kaybolmasın. Aile ve sosyal çevre desteği hem hastalığın iyi seyretmesini hem onların daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Bunun dışında özellikle günlük faaliyetler, beslenme, psikolojik destek ve cinsellik gibi konularda doktorlarımızın hastalarıyla konuşup, bu noktalardaki birtakım korkuları veya yanlış bilgileri gidermesi gerekiyor. Bu konuları hastalar ile mümkün olduğunca konuşmaya çalışıp onları aydınlatıp doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamamız önemli."

"Kanser genç yaşlarda da görülebilmesine rağmen, daha çok ileri yaşlarda görülüyor. Türkiye'de şu anda genç nüfusun fazla olması nedeniyle, kanser sıklığı daha az. Ancak zaman geçtikçe ileri yaşlarda görülen kanser vakaları artacak, bunun da temel nedeni yaşlanma." dedi.

Kaynak:

http://m.haberler.com/metastatik-meme-kanserli-kadinlar-hastaliklarini-8557107-haberi

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article