Girişimsel Radyoloji

article

Girişimsel radyoloji, eskiden cerrahi tekniklerle tedavi edilen bir çok hastalığın cerrahi olmayan tekniklerle ve görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tedaviler içerisinde karın içi apselerin ameliyatsız boşaltılması, her türlü kistin ameliyatsız tedavi edilmesi, tıkanan safra yollarının ve idrar yollarının açılması ve gerektiğinde stent adı verilen özel malzemelerle bu sistemlerdeki darlıkların açık tutulması, tıkanan yemek borusu veya barsak bölgelerinin açık tutulması amacıyla stent yerleştirilmesi, karın içerisinde ve göğüs boşluğunda biriken sıvıların boşaltılması, tıkanan bir damarın ameliyatsız açılması ya da damarlarda oluşan balonlaşmaların embolizasyon adı verilen yöntemlerle ameliyatsız tıkanması gibi tanımlanmış 100’den fazla işlem vardır.

En çok hangi kanserlerin lokal tedavisinde kullanılır?

Karaciğer, akciğer, böbrek, meme ve böbrek üstü bezi kanserlerinde bu yöntemler yaygın olarak uygulanmaktadır. Ayrıca kemik metastazları söz konusu olduğunda ağrının giderilmesi ya da azaltılması için de bu yöntemlerden bazıları kullanılmaktadır.

Görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda cerrahiye gerek duyulmadan yapılan işlemler

Girişimsel radyolojik işlemler fluoroskopi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yapılır. Damar dışı (nonvasküler) girişimsel radyolojik işlemler ise genellikle ultrasonografi ve fluoroskopi kılavuzlukları birlikte kullanılarak gerçekleştirilir. Kanserin yerleştiği organa bağlı olarak kullandığımız görüntüleme yöntemleri farklılaşabilir. Karaciğer kanserlerinde genellikle ultrasonografi kılavuzluğunda kanser tedavisini gerçekleştiririz. Ancak akciğer kanserlerinin tedavisi bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yapılır.

Kullanılan yöntemler

Çeşitli kanser ve metastazlarının lokal tedavisinde ısıtma ve soğutma teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Isıtma teknikleri içerisinde radyofrekans ablasyon (RFA), mikrodalga, yüksek yoğunlukta fokuslanmış ultrasonografi (HIFU) ve lazer teknikleri sayılabilir. Bunların içerisinde en sık ve en yaygın uygulanan ve sonuçları konusunda en fazla bilimsel çalışma ile bilgi sahibi olduğumuz RFA’dır. Bu tekniklerde hedefteki doku ısıtılarak kanser hücrelerinin ölümü sağlanır.

Karaciğerin kendi dokusunun kanseri (hematoma) ve karaciğere yapılan metastazlar sıklıkla bu yöntemlerle tedavi edilir. Ayrıca küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin ve akciğere metastaz yapan kanserlerin tedavisinde bu yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article