Hasta ve Hasta Dernekleri Toplantısı 15 Kasım 2016 Raporu

article

11 ülkeden hasta ve hasta derneklerinin katılımı ile Metastatik Meme Kanseri Toplantısı, her yıl olduğu gibi “Her Gün Çok Değerli” sloganıyla 15 Kasım 2016 tarihinde Madrid’te yapıldı. 

İki yıldır üzerinde çalışılan ve meme kanseri hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlayan ME kitapçığı ile son değerlendirmelerin yapıldığı, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında beyin fırtınasının gerçekleştirildiği toplantıda derneğimizi Ankara sorumlumuz Sevil Gürkan ve gönüllümüz Dr. F.Figen AR  temsil etti.

24 ülkeden hasta ve hasta derneği temsilcilerinin yanı sıra onkolog ve onkoloji hemşirelerinin de katılımıyla 16-17 Kasım 2016 tarihinde Pfizer öncülüğünde Metastatik Meme Kanseri Zirvesi gerçekleştirildi.

Pek çok araştırma sonuçlarının da verildiği zirvede onkologlar, onkoloji hemşireleri ve hasta ve hasta derneklerinden oluşan üç ayrı grup, metastatik meme kanseri hastalarının yaşamlarını kolaylaştırmak ve hayat kalitelerini artırmak için

v  Doktor-hasta iletişimi

v  Basının konuya olan ilgisi ve toplumun algısı

v  Hastalık ve hastayı ilgilendiren politikalar ve yaklaşımlar

konularında ayrı ayrı gruplar halinde görüş alış verişinde bulundu ve görüşler raporlanmak üzere derlendi. 

 Yapılan değerlendirmede; her 3 başlık altında da ilk sırada eğitim gerekliliği ortaya çıktı. Doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının hastaya yaklaşımları konusunda eğitimleri, hatta bu eğitimlerin tıp fakültelerinde ve ilgili okullarda zorunlu olması, gazetecilerin ve politikacıların MBC konusunda eğitimi son derece önemli bir konu başlığı olarak değerlendirildi. Hasta-doktor iletişimini için bir rehbere ihtiyaç olduğu, palyatif bakım konusunda ciddi politikaların geliştirilmesi gerektiği konularında hem fikir kalındı.   Ortak bir dil kullanımının önemi dile getirildi ve basının konuya ilgisinin artırılması için argümanlar geliştirildi.

Temsilcilerimiz UICC SPARC ödüllü projemiz kapsamında geliştirdiğimiz MET MEME akıllı telefon uygulamasını da katılımcılara tanıtma imkanı buldu. Oldukça ilgi çeken MET MEME uygulamamız farklı ülkelerden doktor, hasta ve üniversite görevlileleri tarafından övgü aldı ve uygulamanın son derece pratik ve faydalı olduğu ifade edildi..                            

TOPLANTIDA DİLE GETİRİLEN BAZI BİLİMSEL GERÇEKLER

v  Meme kanseri tüm dünyada artıyor. Her yıl 1,7 milyon yeni vaka oluşuyor.

v  5 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmada ileri meme kanserinin %47-76 oranında tedavi edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

v  Genellikle tüm dünyada %18-49 oranında metastatik meme ca hastaları doktorlarından başka kimseyle hastalıklarını konuşmamaktadır.

v  AB ülkelerinde yapılan araştırmaya göre; 2 kişiden biri metastatik meme kanserine basın tarafından yeterli ilgi gösterilmediği görüşündedir.

v  Sadece %43 sağlık çalışanı hasta ve ailelerine kötü haberin nasıl verileceği konusunda eğitim aldıklarını bildirmişlerdir. 

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article