Pembrolizumab metastatik üçlü negatif meme kanserinde umut vaad ediyor

article

Chicago Üniversitesi doktorlarından, Rita Nanda'nın yönettiği çalışmalara göre, yüksek histolojik dereceli üçlü negatif meme kanseri tümörleri sıklıkla ileri evrede, tipik hormon reseptörü pozitif tümörlere göre daha agresif ve tedavisi daha zor, aynı zamanda erken nüks riski çok daha fazla olan tümörlerdir. Kemoterapi ile alınan optimal sonuçlar göz önüne alındığında, üçlü negatif meme kanserleri için hedefe yönelik yeni tedavilere acilen ihtiyaç olduğu sonucu çıkmıştır. Önceki araştırmalara göre, immünoterapi bu cins tümörlerinin tedavisinde fayda sağlayabileceği sonucu çıkmıştı. KEYNOTE 12 adındaki yeni çalışma, 32 üçlü negatif meme kanseri hastası üzerinde denenen Pembrolizumab'ın sonuçları Journal Of Clinical Oncology dergisinde yayınlandı. Bu kişiler daha önceden ağır tedaviler görmüş metastatik hastalardı, kanserleri için en az 3 kür (%46.9'u) ve (%25'i) en az 5 kür tedavi almışlardı. Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 50.5'du. Protokol etkinlik analizi için belirlenen kriterlere uyan 32 hasta içersinde, %37.5'u tedavi başlangıcında tümör bazında azalma yaşadı, bu hastaların 27'sinde genel yanıt oranı %18.5 oldu. 1 hasta tedaviye tam olarak yanıt verdi, 4'ü kısmen, 7'si stabil kaldı, ve 13 hastanın rahatsızlığı ilerledi. Bu araştırmaya göre, genel olarak hastalığın kontrol edilebilme oranı %25.9 oldu. (En az 24 hafta süresince) Hastaların çoğu tedaviye bağlı toksisite yaşadı ve %15.6'sı en az bir evre de üç derecede ya da daha fazla yan etki yaşadı. Tedaviye bağlı en sık rastlanan yan etkiler, eklem romatizması, yorgunluk, kas ağrısı ve mide bulantısı oldu. Yan etkilerin içinde, aseptik menenjit, lenfopeni, baş ağrısı ve yüksek ateş olasılığı da var. Bir hasta tedavi kaynaklı yan etkilere bağlı olarak hayatını kaybetti (yaygın damar içi pıhtılaşma ve kandaki fibrinojen azalması sebepleriyle). Bu olay, Pembrolizumab'ın başlangıç dozunun kullanımından on gün sonra meydana geldi. Konuyu araştıran yazarlar, metastatik üçlü negatif kanser tedavisinde, bu ortaya çıkan sonuçlara göre, Pembrolizumab'ın daha fazla geliştirilmesini destekler sonuçların çıktığı sonucuna vardılar. Faz 2 çalışması (KEYNOTE-086) için şu anda üçlü negatif meme kanseri hastaları bu terapiyi denemek üzere kayıt edilmekte ve diğer tedavileri PD-1 inhibitörü (Pembrolizumab) ile birleştirmek için yapılan çalışmaların geliştirilmesine devam edilmekte. Kaynak:http://www.cancernetwork.com/breast-cancer/pembrolizumab-promising-metastatic-triple-negative-breast-cancer

Article

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Article