Deneysel klinik tedaviyi düşünmeli miyim?

Evet. Bir çok kadın için klinik deneyler en iyi tedaviyi sunabilir. Kanserli hastaların çoğu klinik deneylere katılmakta bir kaç nedenden dolayı isteksizdirler. Bunlardan ilki tedavi almama korkusu veya seker hapı (Plasebo) yani yalancı ilaç verilmesidir. Aslında kanser klinik deneyleri iki kollu tedavi hizmeti sunar; hastalar bu kollardan ya birinde ya da diğerine seçilirler. Birinci koldaki piyasadaki en iyi kanser tedavisidir. Deneyin ikinci kolunda ise olası en iyi tedavi veya çalışılması gereken yeni tedavi vardır. İkinci korku bir klinik deneyde sıkışıp kalma veya kobay olmaktır. Bir hasta bir çalışmaya katılmak istediğinde, katilim şartlarını kabul eder. Örneğin tesadüfi olarak herhangi bir tedavi koluna seçileceğini kabul eder. Fakat bu hasta çok rahatsız olsa veya tedavinin kendisi için iyi bir tercih olduğunu düşünmezse bile hala çalışmada kalmalı anlamına mi gelir? Tabii ki hayır. Bir hasta çalışmayı sürdürmemeyi de düşünebilir. Ayrıca klinik çalışmalarda hastalarını tedavi eden doktorlar etik olarak her hastayı o hasta için en uygun tedavi ile tedavi etmeye zorunludurlar. eğer hasta çalışmanın yeni tedaviyi de içeren kolundaysa ve tedaviye iyi yanıt vermediyse doktoru hastayı çalışmanın o kolundan ayırmak zorundadır. Buna göre bir hasta ve doktoru; hastayı kendini kobay olduğunu hissettirmeyecek en iyi tedavi tercihlerine karar verdirecek güce sahiptir.

Yurtdışından ENDİKASYON DIŞI İlaç Nasıl Temin Ederim?

Türkiye’de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretimi veya ithalatı yapılamayan, yeni kullanım onayı alan ilaçların bir kısmı, yasal başvuru sürecinde olmaları nedeniyle temininde gecikmeler yaşanmaktadır Başvuruda izlenecek adımlar: 1-Bu tür ilaçların temininde ilk adım, onkoloğunuzun ilacı sizin tedavi şemasına eklemeye karar vermesidir. 2-Endikasyon dışı ilaç kullanımı müracaatı hastayı takip eden onkolog tarafından yapılır. Hasta, hasta yakını, eczacı veya başka şahıslarca yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Onkoloji uzmanınız Sağlık Bakanlığına “endikasyon dışı onay formu” ve sizin imzalayacağınız “bilgilendirilmiş olur formu” göndererek başvuruda bulunur. 3-Dilekçe Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilir ve uygunluk onayından sonra ilaç kullanılabilir. İlgili kurul, tedavi şemanızı gözden geçirerek cevabı “uygundur” veya “uygun değildir” şeklinde onkolog uzmanıza gönderir. 4-Onay alınırsa doktorunuz reçeteyi düzenler ve sizin şahsi olarak Eczacılar birliğine reçete aslı, rapor, kimlik fotokopisi ve adres bilgileri ile başvuru yapmanız gerekir. Belgelerde eksiklik yok ise eczacılar birliği yurt dışından size ilacı en fazla 90 günlük kullanımı olacak şekilde getirir ve adresinize teslim eder.

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Faq