Meme Kanseri ameliyatında , meme mutlaka alınmalı mıdır ?

Meme kanseri tedavisinde, gerek cerrahi, gerek ilaç tedavisi gerekse de radyoterapi anlamında, son 15-20 yıldır büyük değişimler yaşanmaktadır. Eskiden, meme kanseri tedavisinde memenin ve koltuk altının tamamen alınması söz konusu iken, zaman içerisinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki, eğer hastalığın evresi de uygunsa, yapılacak cerrahinin geniş olmasının hastaya sağladığı bir avantaj olmadığı gibi hastanın hayat kalitesini de düşürmektedir. Hastalığın evresi uygunsa, sınırlı cerrahilerle memenin yapısını korumak mümkündür. Günümüzde memenin tamamının alındığı ameliyat daha az sıklıkta yapılmaktadır. Tümör büyükse, memede birden fazla tümör varsa, memenin tamamının alınması söz konusudur. Uygun vakalarda, memenin ucunu ve cildini koruyup, içini boşaltıp yerine silikon koyma ya da kendi vücudundan doku onarımı yapma gibi yöntemlerle memenin görünümünü korumak mümkündür.

Ameliyatla alınan Meme yeniden yapılabilinir mi ?

Meme kanserinde memenin tamamının alındığı ameliyat sayısı azalmıştır, ancak yine de, memede bir çok tümör olması ya da tümörün büyük olması gibi bazı nedenlerle memenin tamamı alınabilir. Burada, ameliyat sırasında ya da ameliyattan bir sene sonra, meme yeniden yapılabilmektedir. İlk ameliyatta memenin içi boşaltılarak silikon konulabildiği gibi, ileri bir tarihte, meme tamamen alınmış olmasına rağmen, oraya kendi vücut dokusundan ya da silikondan yeni meme yapılabilmektedir. Özetle, memenin tamamen alındığı durumlarda erken ya da geç, memeyi yeni baştan yapmak mümkün olabilmektedir.

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Faq