Radyoterapi nedir?

Radyoterapi: Yüksek enerjili ışınların kullanılarak hastalıkların tedavi edilmesine radyoterapi denilmektedir. Radyoterapi ışın ya da şua tedavisi olarak da bilinmektedir. Kaynak; Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği / Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı

Radyoterapi Tedavi Ekibimizde Kimler Var?

1) Radyasyon Onkolojisi Uzmanı: Radyoterapi üzerine eğitim görmüş tıp doktorudur. Hastayı muayene ederek vücudun hangi bölgesine ne kadar radyoterapi uygulanacağına karar verecek kişidir. Tedavi süresince hastalar haftada bir kez muayene edilecek, takip edilecek ve tümördeki değişikliklere bağlı olarak tedavide gerekli değişiklikler yapılacaktır. 2) Radyasyon Fizikçisi: Radyasyonun tıbbi uygulamaları konusunda eğitim almış fizik uzmanıdır. Radyoterapi planlamasında ve uygulamasında Radyasyon Onkolojisi Uzmanlarına yardımcı sağlık personelidir. 3) Radyoterapi Teknikeri: Radyasyon tedavisi cihazlarını kullanmak üzere öğrenim görmüş yardımcı sağlık personelidir. Tedavi sırasında odada hastayla birlikte kalmazlar ancak kapalı devre ekrandan hastaları izler ve onlarla devamlı iletişim halindedirler. Tedavi pozisyonunu ayarlar, cihazı çalıştırırlar. Tedavi doğruluğunu değerlendirme amacıyla filmler çekerler. 4) Onkoloji Hemşiresi: Alınan tedaviye göre radyasyonun sık görülen yan etkileri, tedavi süresince yapmanız ve yapmamanız gerekenler konusunda bilgilendirir. 5) Sekreter: Hastanın kliniğe başvurduğu zaman ilk görüşmesi gereken kişidir. Sorunlarla ilgili olarak hastaları yönlendirir ve onlara yardımcı olur. Randevuları düzenler. Hastane dosyalarını temin eder. Sağlık güvencesine uygun şekilde sevk ve tedavi ücretleri ile ilgili bilgi verir. İstenen tetkiklerin bilgisayar kaydını yapar ve sonrasında yapılması gerekenler için yol gösterir. Radyasyon tedavisi başlama tedavi kararı alındıktan sonra hastalara özel radyasyon tedavisi dosyası düzenler. Kaynak: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği / Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı..

Radyasyon tedavisi hangi durumlarda uygulanabilir?

Radyasyon tedavisinin amacı uygulandığı bölgedeki kanserli hücreleri öldürmek ya da bölünerek çoğalmalarını önlemektir. Kanserli hücreler vücudumuzdaki normal hücrelerden daha hızlı bölünen ve büyüyen hücreler olduklarından radyasyondan daha çabuk etkilenirler. Bu nedenle kanserli bir bölgeye radyasyon uygulandığında çok sayıda kanserli hücre yok edilirken daha az sayıda normal hücre radyasyondan etkilenir. Radyasyon tedavisi ameliyat öncesi tümörün küçültülmesi amacıyla kullanılabildiği gibi, ameliyat sonrası ameliyat edilen bölgede kalan kanser hücrelerinin yok edilmesi amacıyla da kullanılabilir. Kemoterapi hücrelerin radyasyona duyarlılığını arttırdığından radyasyon tedavisi ile birlikte kemoterapi de uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra radyasyon tedavisi, vücuttaki tümörü küçülterek, tümöre bağlı yaşanan ağrı gibi sıkıntıları azaltmak amacıyla da kullanılabilir. Kaynak: Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Temel ve Klinik Radyoterapi Kitabı

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Faq