Meme Kanserinde Nasıl Metastaz Olur?

Daha önce meme kanseri tedavisi aldıysanız, metastaz (Evre 4 de denir) hastalığın memeden başka bir organda tekrarlamasıdır. Meme kanseri en sık kemiklere bazen akciğer, karaciğer, beyin gibi organlara metastaz yapabilir. Nadir olarak (hastaların %5i) ilk teşhis ‘’metastaz evresinde’’ konulabilir. Unutmayın ki kanser memeden farklı bir bölgeye yayılmış olsa da hala meme kanseri özellikleri gösterir ve meme kanseri ilaçları ile (akciğer, kemik kanseri vs. ilaçları değil) tedavi edilir. Kemik metastazı ile kemik kanseri aynı değildir.

Metastatik Meme Kanserini Farklı Kılan Nedir?

Metastatik meme kanseri hayatınızın geri kalanında onunla yaşayacağınız anlamına gelir. Tedavinin iki ana amacı vardır; kanseri kontrol altında tutmak ve günlük faaliyetlerin kaliteli sürdürülmesini sağlamak. Amaç, kanseri küçültmek veya zayıflatmak, yan etkilerin nasıl üstesinden gelineceğini öğretmek ve kanserin daha fazla yayılmasını önlemektir. Kanser büyür ya da vücudun yeni yerlerine yayılırsa tedavide değişiklikler yapılır. Bir tedavi şeklinden cevap alınmadığı taktirde, doktorunuz bir diğer tedavi şeklini deneyecektir Bazı testler hastalığın hareketsiz kaldığını gösterebilir. Buna remisyon (hastalık bulgusu yok) denir. Metastatik meme kanseri tanısı herkesin başına gelebilir.

Tanı testleri

Fiziki muayene, görüntüleme, test ve patoloji raporları (biyopsi veya cerrahi sonuçları) meme kanseri alt tipi, büyüme hızı ve yayılım bölgeleri konusunda bilgi verir ve tedavinin nasıl uygulanacağına karar vermekte kullanılır Mümkünse, ilk tanı konulduğundaki patoloji raporunuzun bir kopyasını alın. Doktorunuz bu raporu son raporunuz ile karşılaştırarak, kanserin alt tipi ve özellliklerinin değişip değişmediğini görecektir. Yüzde 15-20 oranında metastatik kanser, erken evrede konulan tanıdakinden farklı patoloji (hücre) özelliği gösterir. Örneğin ilk kanseriniz hormona duyarlı değil iken metastatik kanser hormon reseptörü pozitif olabilir. Doktorunuz, metastatik kanser hücrelerinin hormon reseptör ve HER2 özelliklerini anlamak için biyopsi yapılmasını isteyecektir. Bu işlemde, kanserli bölgeden ameliyatla çıkarılan parça ya da tümörden alınan doku örneği test edilir. Bazen beyin veya kemik metastazlarında, hastalığın konumu biyopsiyi zorlaştırabildiğinden tanıyı doğrulamak için tarama ve kan testleri yapılır.

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Faq