Radyasyon onkolojisi nedir?

Radyasyon terapisi, kanser hücrelerinin DNA hasar ve bölünerek çoğalma yetenekleri yok etmek için yüksek enerjili radyasyon kullanlmasdr. Bu hzlandrclar veya geçici veya sürekli olarak, hastann içine yerletirilen, radyoaktif kaynaklar yoluyla ad makineleri kullanlarak da verilebilir.

Beyin metastazları ameliyatla çıkarılmış hastalarda tüm beyin ışınlama mı yoksa radyocerrahi mi yapılmalı?

Beyin metastaz (yayılım) sayısı kısıtlı hastalarda tüm beyin ışınlama ve radyocerrahi deiğimiz özel radyoterapi tekniğini kıyaslayan çalışmalar 2016 da sunuldu. Bu çalışmada çoğu akciğer kanserli beyin yayılımı bulunan 194 hasta üzerinde yapılan çalışmada kitlelerin çıkarılmasının ardından tüm beyin ışınlama ve radyocerrahi kıyaslanmış ve sağkalım sonuçları benzer bulunurken tüm beyin ışınlama kolunda radyoterapiye bağlı beyin hasarının daha erken oluştuğu gözlenmiştir. Bu çalışma sonuçlarına göre, özellikle yaşlı ve beyin fonksiyonu korunmak istenen hastalarda radyocerrahi tercih edilebilir. Kaynak: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Stay Informed

Subscribe To Our News Letter

Download our Smart Phone Apps

MetMeme | Faq